Yukarı Hisar Mah. Şelale Cad.No:66/F Manavgat/ANTALYA
66 Şelale Caddesi Manavgat Antalya 07600 TR
0242 742 20 650242 742 20 65
0532 454 47 520532 454 47 52