Varlık Mah. Kazım Karabekir Cd. 200. Sk. No:5/A Muratpaşa/Antalya
5 200. Sokak Muratpaşa Antalya 07050 TR
0 242 238 37 260 242 238 37 26
0 532 474 62 62 - 0532 262 61 610 532 474 62 62 - 0532 262 61 61