Keykubat Blv. No:46, Alanya, Antalya, Türkiye
46 Keykubat Bulvarı Alanya Antalya 07400 TR
0242-52212360242-5221236