Eski Antalya Cd. No:163 Andifli 07580 Kaş/Antalya
164 Eski Antalya Caddesi Kaş Antalya 07580 TR
0534 079 40 300534 079 40 30