Fığla, Keykubat Blv. No:47, 07400 Alanya/Antalya, Türkiye
47 Keykubat Bulvarı Alanya Antalya 07400 TR
0 242 522 12 360 242 522 12 36