Atatürk Cd. No:173 Cumhuriyet 45330 Salihli/Manisa
12 342. Sokak Salihli Manisa 45330 TR
0236 712 11 220236 712 11 22