TLC Klima San. Tic. A.Ş. olarak ürün ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken;

  • Hizmet ve ürünlerimizle ilgili kabul etmiş olduğumuz mevzuat ve standartlara uymayı,
  • Müşterilerimizin var olma sebebimiz olduğu bilincini kuruluşumuzda yerleştirmeyi ve bu doğrultuda ihtiyaç, beklenti ve taleplerini açıkça belirleyerek yerine getirmeyi,
  • Ürün ve hizmetler ile ilgili potansiyel oluşabilecek ve/veya oluşan hatalarımızı sonucundaki etkilerini azaltmak için, gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,
  • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
  • Çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi mümkün olan en alt düzeye indirmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken tüm kaynakları sağlamayı,
  • Çalışanların kalite yönetim sistemi toplantılarına katılmasının, danışmasının ve önerilerde bulunmasının sağlanması,
  • Risk Tabanlı Düşünceyi teşvik etmeyi,
  • Ofis ve hizmet binalarımızda İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek proaktif bir yaklaşımla kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önlemleri almayı,
  • Çalışanlarımızı sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,
  • Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli arttırmayı,

taahhüt ederiz.